Løypekart 33km (Ekstern lenke)

Løypekart 54km (Ekstern lenke)

Løypa ble endret i 2016 i forhold til tidligere år. Den er nå en rundbaneløype med en runde på 55,4 km og 1.015 høydemeter i lang løype. Kort løype er 33,5 km. Siden hele løypa ligger innenfor et område på noen få kv.km blir det mange veikryss og retningsforandringer å forholde seg til. Alle retningsforandringer er godt merket med svarte piler på gul bakgrunn. Så følg med på merkingene. Det er rytters ansvar å følge merket løype.

Løypebeskrivelse 33km og 55 km:

  1. MASTERSTART BARDUALLEN-NESMOEN 0-4 KM Starten er ved Barduhallen ca 75moh. Ut på Spongaveien til E6. Følger E6 og Rv847 i ca 4 km på asfalt til Nesmoen.
  2. NESMOEN-KVARTSBRUDDET 4-10 KM Ta av til høyre fra Rv847 over på grusvei og til høyre i først og andre kryss. Til venstre i neste kryss ved Leirduebanen og rett fram i påfølgende kryss og til venstre opp M7-veien i stor-krysset ved Stilleelva. Følger M7-veien opp bakkene til Betongkrysset hvor løypa går rett fram og til venstre i neste kryss opp til Kvartsbruddet, 310moh. Her går lang løype rett fram/opp og kort løype tar til høyre. Se punkt 5 for fortsettelse av kort løype.
  3. KVARTSBRUDDET-E6 10-23 KM (kun lang løype) Fra der lang og kort løype skiller lag går lang løype videre opp til løypas høyeste punkt på grusvei til Fjellenden, 500 moh, videre på grusvei til en nedkjøring med 6 bråe serpentinersvinger. SAKTE FART. Kommer så ned på et flatt parti hvor løypa brått tar til venstre og inn på et sti/terrengparti på ca. 500 m med 2 små bekker som må forseres. Løypa går deretter over på en smal grusvei ved B2 som ender i en bratt nedoverbakke med en krapp venstresving/veikryss. SAKTE FART. Fortsetter så videre på en bredere grusvei i ca 2,5 km til E6, 140moh.
  4. E6-SØPPELPLASSEN 23 – 33 KM (kun lang løype) Tar til høyre og følger E6 i vel 1,5 km og kjører av E6 også til høyre på en god grusvei oppover i vel 1 km til en rundkjøring hvor man kjører rett fram, 2. vei fra høyre. Tar til venstre i neste kryss opp til et område som er merket B1 hvor man velger 3. vei fra høyre. Tar til venstre i neste kryss og følger vei ned til merkebånd. Følger merkebåndene til neste vei opp til høyre. Følger denne veien til neste kryss hvor løypa tar til venstre. Følger denne veien ned til B1 igjen og tar første vei opp til høyre. Følger denne veien opp til et større veikryss merket Søppelplassen, etter ca 2,5 km, 280moh.
  5. SØPPELPLASSEN-SKYTEBANENE 33 – 42 KM Her kommer lang og kort løype sammen igjen og går nedover på en dårligere grusvei med mye dype langsgående hjulspor. Vær OBS. Tar til høyre i krysset ved Mære bru og følger grusveien til neste veikryss hvor løypa går opp til høyre på en god grusvei. Følger denne veien fram til første veikryss til venstre. Følger grusvei til neste veikryss til høyre og følger også denne veien til neste kryss og tar til høyre over på en bred grusvei. Følger den brede grusveien i ca 3,5 km hvor løypa dreier brått venstre inn i et terrengparti på ca 1 km med en del djupe hjulspor, 280 moh. Vær OBS. Ferdig med terrengpartiet dreier løypa til venstre igjen over på en god grusvei. Tar også til venstre i neste veikryss og følger grusveien til enda et veikryss, ca 1,5 km fra terrengpartiet. Løypa går her til høyre og følger en bred grusvei, Vardeveien, fra 260moh til 120 moh, ned en lang, bratt og ujevn bakke. SAKTE FART.
  6. SKYTEBANENE—SETERVATNAN – ELVEPARKEN 42 – 51 KM Løypa tar til høyre i bunnen av bakken inn på skytebanen. Følger veien forbi skytebanene i ca 300 m hvor løypa går ned til venstre og følger en skiløypetrasè i ca. 600 m. Her går løypa over på grusvei rett fram/lett venstre. Følger grusveien til den tar til høyre inn på skiløype. Dreier brått venstre, nesten 180 grader og ned en ujevn traktorvei til grusvei hvor løypa tar til venstre og så til høyre etter 20 m inn på et terrengparti som etter hvert går over til en god gangvei. Følger gangveien ved Setervatnan i vel 3 km hvor løypa dreier 180 grader til venstre rundt flystripa og følger en smalere grusbelagt vei rundt Artillerisletta, 73 moh. Krysser en grusvei over på et kort terrengparti som går over til en traktorvei. Følger traktorveien ned til asfaltert vei på Rv847. Løypa følger så Rv847 til Infanteriveien og dreier til venstre inn i Elveparken på grusvei etter vel 400 m.
  7. ELVEPARKEN – MÅL 51 -55,4 KM Følger så Elveparken langs Barduelva, under Sponga bru, 52 moh og inn i det siste terrengpartiet. Går over til grusvei etter ca 1 km med terreng. Tar av til høyre og opp til grusbanen. Runder denne og over til gressbanen. Også rundt gressbanen og til mål, etter 55,4 km, 75 moh.