I februar 2010 ble sykkelgruppa etablert og tatt opp som ei gruppe i fleridrettslaget Bardu IL

Det var to hovedgrunner til at initiativtakerne etablerte sykkelgruppa:
Det ene var ønsket om å samle og organisere den voksende interessen for sykkelidretten, og da spesielt terrengsyklistene som i flere år hadde deltatt på Birkebeinerrittet og andre lignende terrengritt, men som ikke hadde en klubb å representere.
Den andre grunnen var ønsket om å starte et terrengritt i indre Troms som har særdeles gode forholde for denne idretten.

Initiativtakerne til sykkelgruppa og Reistadrittet var Asgeir Moberg, Trond Magne Hansen og Sylvi Ofstad, som også utgjorde det første styret med Sylvi som leder og Asgeir og Trond som styremedlemmer.
18.juni 2010 ble det første Reistadrittet arrangert, med start og mål på Artillerisletta og løypetrase i Setermoen skytefelt. Det var 32 deltakere dette første året.
I forberedelsene hadde sykkelgruppa kontakt med både Reistadutvalget og Ole Reistads etterfølgere for godkjenning av å benytte navnet Reistadrittet.
Det ble også igangsatt planer for å etablere sykkelrittet som en del av en trippel med Reistadløpet på ski og et terrengløp i tillegg.
Flere alternative traseer ble vurdert og testet, blant annet om det var mulig å benytte tilnærmet samme trase som Reistadløpet på ski. Arrangøren landet på at beste alternativet var å benytte Setermoen skytefelt som løypeområde.
Reistadtrippelen:
I 2012 ble Reistadrittet innlemmet i Reistadtrippelen med Reistadløpet på ski og Dølatråkket (terrengløp, etter hvert med navnet Reistadtråkket).
Start og mål-arena ble flyttet til Barduhallen. Løypene i Setermoen skytefelt ble fortsatt benyttet, i tillegg til at Elveparken ble en del av løypa.
Rittet utviklet seg hvert år med flere deltakere, både i konkurranseklassene med ei 58 km-løype, i trimklassen med ei 33 km-løype og i ungdomsklassene med løyper på 33 og 16 km.
I 2012 deltok 90 sykkelryttere. I 2014 ble det ny deltakerrekord med 144 deltakere i rittet og 21 deltakere i trippelen.

Under utviklingen av Reistadrittet har Bardu Il sykkel hele tiden hatt fokus på å gi et best mulig sportslig tilbud til deltakerne med et solid teknisk arrangement. Vi har lagt vekt på å bygge stein på stein med kvalitet i fokus.
Rittet har en profil som favner ungdom, mosjonister, familier og de som satser hardere på terrengsyklingen.
Det foreligger planer om videre utvikling av løypetilbudet, noe vi vil komme tilbake til senere. ,

Nyheter i 2015:
Reistadrittet for 2015 er godkjent som seedingsritt til Birkebeinerrittet. Det å være godkjent som seedingsritt for Birkebeinerrittet gir Reistadrittet en ny sportslig dimensjon. Fra vår region er det stor deltakelse til Birkenbeinerrittet og det er da gledelig å kunne tilby et seedingsritt i Bardu. Løypeprofilen og underlaget har store likhetstrekk med Birkebeinerrittet og det er da perfekt for de som ønsker å forbedre sin seeding til Birkebeinerrittet.
Reistadrittet er fortsatt et tilbud til alle som ønsker å delta i et sykkelritt etter egne forutsetninger. Løypene er godt tilrettelagt for alle ferdighetsnivåer.

Vi har i år måttet tilpasse oss til NCF sitt regelverk, der Trimklassen med tid ikke lenger er tillatt.
Vi har valgt å gi et tilbud for alle årsklasser i Tur 33km, som vi håper kan være attraktivt erstatning. Tur 58km og Ungdomsrittet 16km er som tidligere.
Alle klasser er med tidtaking.

Vi ønsker å delta aktivt i folkehelsearbeidet og ser at bedriftene i regionen som en viktig målgruppe.

Fra i sesongen 2015 har Tour de Andørja Terreng, Reistadrittet og Lavkarittet innledet et samarbeide om å etablere TMC, Troms Mountainbike Classics.
Flere opplysninger om TMC kommer senere.
Du finner oss her:
www.reistadlopet.net og på Facebook: Reistadtrippelen og Bardu IL – sykkel